VASTAANOTOLLA

Mitä naprapaatin vastaanotolla tapahtuu?

Vastaanottokäynti alkaa haastattelulla ja kliinisellä tutkimuksella. Huolellisen haastattelun ja tutkimisen tarkoituksena on poissulkea muut kuin tuki- ja liikuntaelinperäiset sairaudet, sekä selvittää kyseisen vaivan taustalla olevia syitä. Useimmiten ensimmäisellä tapaamisella aloitetaan myös itse hoito, mikäli jatkotutkimuksia ei tarvita. Kun tulet ensimmäistä kertaa vastaanotolleni, suosittelen varaamaan 50 minuutin ajan (pitkään jatkuneissa kiputiloissa 80 min).

Työdiagnoosin muodostamisen jälkeen käytän lähestymistavassani erilaisia passiivisia ja aktiivisia hoitomenetelmiä.

Passiivisia menetelmiä ovat erilaiset nivelten ja hermokudoksen käsittelytekniikat, pehmytkudostekniikat sekä fysikaaliset hoidot. Passiivisen terapian tavoitteita ovat kivun lievittyminen ja alentuneen liikkuvuuden lisääntyminen.

Tärkeänä osana terapiakokonaisuuteen kuuluu kotona tai kuntosalilla toteutettava aktiivinen harjoitusterapia, joka voi sisältää mm. liikkuvuutta, koordinaatiota, tasapainoa, kestävyyttä ja voimaa kehittäviä harjoitteita. Joskus käytetään erilaisia hengitys- ja rentoutumisharjoitteita. Harjoitusterapiaohjaus voidaan toteuttaa erikseen sovitusti myös Puls och Träning-ketjun kuntosalilla.

Useimpiin vaivoihin havaitset muutosta 3-5 tapaamisen jälkeen, mikä onkin useimmiten riittävä terapiajakson pituus. Pitkään jatkuneiden kiputilojen hoitaminen voi vaatia pitempiaikaista terapiasuhdetta.

Harjoitusterapia on sekä tieteellisten tutkimusten että kansainvälisten hoitosuositusten mukaan vaikuttava ja kustannustehokas hoitomuoto useimpiin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin. Harjoitusterapian sisältö, rakenne ja nousujohteisuus määritetään yksilöllisesti. Vaivan helpottumisen jälkeen fyysinen aktiivisuus on useimmiten paras tapa uusien episodien ennaltaehkäisyyn. Terapiajakson päätteeksi voit saada vastaanotoltani ohjausta terveys- ja kuntoliikuntaan.

Ajanvaraus ja hinnasto.